PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 17 februari 2019 Zondag 17 februari 2019
Ordening van de dienst van Schrift en Tafel, protestantsegemeente Zoutelande, Catharinakerk6e zondag na Epifanie, 17 februari 2019, 10 uur
 
ouderling van dienst Jacco Saaman
diakenen van dienst Henny van Os-Koevoetskerkrentmeester/collectant Matty Jesmiatka-Koppejan
organist Cees Sanderse
voorganger ds, Gerrit Ruitenburg
koster Rianne Vos-Wouters
leiding nevendienstPiet de Nooijer
beeldpresentatieJan Janse
  
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
-gemeente gaat staan-
 
Kaarsen worden aangestoken, waarna verstilling
 
Aanvangslied – LB 145:1, 3, 5
 
Bemoediging  vg.Onze hulp is de Naam van de HEER
 allendie hemel en aarde gemaakt heeft
 vg.die trouw houdt tot in eeuwigheid
allenen niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-
 
Morgenlied – LB 287:1, 2, 4, 5
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we:  
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.
 
De Schriften
 
Begroeting    vg.De Heer zal bij u zijn
           allenDe Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing – Ester 7:1 – 8:2
 
Lied – LB 140:1, 3, 5, 8
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 974
 
Gaven en gebeden
 
Voorbeden
 
Inzameling van de gaven – 1. Werelddiaconaat - Ethiopië (toegelicht in zondagsbrief)          2. Plaatselijk kerkenwerk 
(tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst) 
 
De Tafel
Nodiging
 
Lofprijzing   vg.De Heer zal bij u zijn
 allenDe Heer zal u bewaren 
vg.Verheft uw harten
 allenWij zijn met ons hart bij de Heer 
 vg.Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
  allenHij is onze dankbaarheid waardig
 
na (vg.) ‘… de lofzang toe te zingen’: LB 404a

Nadat de beker is gevuld en de vg. heeft gezegd: … doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’: (allen) zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.
 
Na het ‘onze Vader’ zingen we LB 408 e (let wel: de tekst op pag. 807 wordt twee maal gezongen, daarna de tekst op pag. 808)
 
Uitdeling van en gemeenschap bij de tekenen van Brood en Wijn; er is een lopende viering waarbij u per vak naar voren kunt komen op aangeven van de ouderling (ook gasten zijn van harte welkom!)
 
-Orgelspel-

Tafellezing – Lucas 6:17-26
 
Dankgebed
 
Slotlied – LB 976
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen): 
             
 
Orgelspel
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw N.J. Gabriëlse, Bosweg 35.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
 
* De inzameling van de gaven toegelichtOp zoek naar water en voedsel. Hoe kun je overleven als er negen maanden geen regen valt? Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme droogte in Ethiopië niet weer zo’n ramp wordt als in 2011 en 2016? Kerk in Actie traint de Evangelische Kerk in Ethiopië om mensen beter bestand te maken tegen deze rampen. Help mee zodat Ethiopiërs bestand zijn tegen klimaatverandering. Landbouw, veeteelt en wateropslag Door uw gift aan Kerk in Actie kunnen Ethiopische kerken mensen in afgelegen dorpen steunen met landbouw, veeteelt, wateropslag en bij extreme droogte ook met voedselhulp. Ze trainen hen om waterputten aan te leggen, te herstellen en te onderhouden. Boeren leren gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Mensen krijgen een kip, geit, koe of ezel voor extra inkomsten. Ook leren ze dat bomen kappen schadelijk is. Hulp om acute hongersnood te bestrijden Perioden van extreme droogte komen geregeld terug in Ethiopië. Dan is extra hulp nodig, zeker voor de zwaksten. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan: • Voedselhulp voor 14.160 personen • Voedingssupplementen voor 7.663 kinderen en 2.500 zwangere vrouwen • Drinkwater voor 750 gezinnen • Veevoer en water voor vee van 5.841 huishoudens • Nieuwe verbeterde zaden voor 2.506 huishoudens • Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders Kijk voor actuele informatie op: www.kerkinactie.nl/ethiopie
 
* De Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:
Dinsdag 19 februari: Engelse Hymnen.
Op deze avond laten Renè Molenaar en Ad Stroo u uitgebreid kennis maken met deze prachtige Engelse liederen die in het liedboek staan.
Aan de hand van een aantal thema’s wordt nader ingegaan op de liederen en de componisten. Er wordt gespeeld en gezongen, er is ruime gelegenheid voor samenzang en er wordt verteld over de achtergronden van deze liederen.
Een en ander in twee blokjes van 30 à 35 minuten, met daartussen een koffiepauze. Plaats: Catharinakerk, Zoutelande. Aanvang: 20.00 uur.
 
Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: 
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan 
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 
 
terug
 
 

Kloosterweekend
datum en tijdstip 18-10-2019 om
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-10-2019 om 10.00u
meer details

Huis vol muziek
datum en tijdstip 27-10-2019 om 16.30 uur
meer details

 
Actie voor Syrië
meer
 
Oproep musici
meer
 
Gemeentegids - digitaal
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.