PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 4 maart 2018 - 3e zondag 40 dagen tijd Zondag 4 maart 2018 - 3e zondag 40 dagen tijd

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 3e zondag in de Veertigdagen, ‘Oculi’, 4 maart 2018, 10 uur

ouderling van dienst Ineke Kusse-van de Vreugde
diaken van dienst Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan
organist Cees Sanderse
voorganger ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst Marian van den Berg-Adriaanse
koster Jasper Overgaauw
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ad Stroo

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – cant. antifoon LB 535d; LB 25: cant. 7; allen 8, 9

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER
  allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
  allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 25:10; cant. antifoon
-waarna allen gaan zitten-

Gebed om ontferming

Lied – LB 547: cant. 1, 2, 3; allen steeds het refrein

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … kijken we naar de projectplaat en in de ‘zorgkoffer’;
na het aansteken van het lantaarntje zingen we:
 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften
Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn
        allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 20:1-17

Lied – LB 19:3, 4

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 2:13-22

Lied – LB 187: cant. 1, 2; allen 3, 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 971

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven – 1. 40-dagenproject (toegelicht in zondagsbrief)              2. Plaatselijk kerkenwerk
--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
Cantorij - LB 322

Slotlied – LB 974: cant. 1, 4; allen:2, 3, 5

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):


Orgelspel

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of limonade
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw D. Stroo-de Witte, Swaalingestraat 75.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

* Inzameling van de gaven toegelicht: Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. 
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

* Volgende week zondag, 11 maart, is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

* In de Veertigdagen tijd kunt U steeds op donderdag deelnemen aan een (sobere) maaltijd. De inloop is vanaf 17.30 uur in ’t Klokuus te Biggekerke. Wilt u mee eten dan dient u zich uiterlijk één dag voor de maaltijd aan te melden. Tel: 553208 of . De kosten bedragen 3,50 euro.
Aansluitend kunt u een Vesper bijwonen welke gericht zal zijn op bezinning. Aanvang van de Vesper: 19.00 uur in de Dorpskerk.

* Morgen is het alweer de eerste maandag van de maand en wil ik iedereen, die kopij heeft voor in het kerkblad, vragen dit voor 18.00 uur naar het redactieadres te sturen.
Bedankt voor de medewerking, Marja

*De landelijke actie NL-doet vindt plaats op 9 en 10 maart. In het kader hiervan willen we dan de Boshut aan de binnenkant schilderen. We gaan 9 maart om 9 uur, samen met burgemeester Van der Zwaag van Veere , aan de slag om er iets moois van te maken. We zorgen voor een heerlijke lunch en zo nodig gaan we op zaterdag 10 maart verder. Zijn er mensen die mee willen helpen? Heel graag!! Opgave  via site NL-doet of via de leden van de Boshutcommissie.

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.