PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 11 februari 2018 Zondag 11 februari 2018

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 6e zondag na Epifanie, 11 februari 2018, 10 uur
 
ouderling van dienst                 Jacco Saaman
diaken van dienst                     Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant       Matty Jesmiatka-Koppejan
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                  Simone Overgaauw-Ringeling
koster                                      Rianne Vos-Wouters
 
Orgelspel
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst
 
Voorbereiding
 
Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-
 
Lied van de intocht – LB 145:1, 3
 
Bemoediging   vg.       Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen
 
Drempelgebed, gevolgd door LB145:5 -waarna allen gaan zitten-
 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)
 
Glorialied – LB 305
 
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’
 
De Schriften
 
Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren
 
Gebed van de zondag
 
Lezing uit het Eerste Testament – 2 Koningen 5:1-15b
 
Lied – LB 350:1, 2, 3, 6, 7
 
Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 1:40-45
 
Lied – LB 339 a
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied – LB 391
 
 
Gebeden en gaven
 
Wij gedenken Willemina Kleinepier-van Sluijs
en zingen LB 675
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
 
Inzameling van de gaven – Stichting Door (toegelicht in zondagsbrief)
            --tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-
 
Slotlied – LB 863
 
Zending en zegen
 
Heenzending en zegen; allen (gezongen):
 
Uitgangscollecte: plaatselijk kerkenwerk
 
Orgelspel
 
Zondagsbrief
 
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Sorber, David Koddelaan 28.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.
 
* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.
* Inzameling van de gaven toegelicht:  Stichting DOOR staat voor: Door Opvang en Ontmoeting Resocialisatie.                                            Wij zijn een laagdrempelige intermediaire voorziening die wil bijdragen aan het verhogen van kansen voor gedetineerden in het laatste gedeelte van hun detentieperiode en ex-gedetineerden om terug te keren in de samenleving.                                                                                          Stichting DOOR investeert hiermee in een veiliger leefklimaat. En dat is hard nodig! Stichting DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten, zoals (ex-) justitiabelen, die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen. Wij gaan uit van de kracht van de mens en zoeken samen met de cliënt naar zijn of haar kwaliteiten en valkuilen. Bij ons aangeleerde vaardigheden en verder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten helpen cliënten bij hun maatschappelijk functioneren voor nu en in de toekomst. Ons hulpaanbod draagt bij aan een veiligere maatschappij.
* Volgende week zondag, 18 februari, is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. In een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke, in de Catharinakerk, is ds. Gerrit Ruitenburg voorganger. Zie ook onderstaand bericht over de vespers **. Deze worden in de Veertigdagentijd wekelijks gehouden op donderdag, om 19.00 uur in de Dorpskerk te Biggekerke. U bent ook welkom op de voorafgaande maaltijd.
 
* De commissie kerkelijke activiteiten organiseert op donderdag 15 februari een liedboek oefenavond in de Catharinakerk .
Op deze avond oefenen we met de organist op nieuwe of weinig gezongen liederen ,die vaak verassend mooi zijn .
Aanvang 19.30 uur tot 20.15 uur. Koffie en thee na afloop.
 
** Eenvoudige maaltijd voorafgaand aan Vesper.
In de Veertigdagen tijd kunt U vanaf donderdag 15 febr. deelnemen aan een wekelijks terugkerende  sobere maaltijd .
De inloop is van af 17.30 uur in ‘t Klokuus te  Biggekerke.
Wilt U mee eten dan dient U zich uiterlijk één dag voor de maaltijd aan te melden. Tel: 553208  of   ; kosten zijn 3.50 euro
Aansluitend kunt U de Vesper bijwonen welke  gericht zal zijn op bezinning . Aanvang van de Vesper: 19.00 uur  in de Dorpskerk .
De maaltijden en de Vespers zullen in de aankomende  veertigdagenperiode wekelijks op donderdag plaatsvinden.
 
* Zondag 18 febr. zal er weer een Huis vol Muziek zijn. Deze keer is uw gastgemeente Biggekerke; uw gastvrouw is ds. Nicolette Vlaming en er is medewerking van het Koor Voci Miste . Er is koffie inloop vanaf 16.00 uur. Aanvang van de viering: 16.30 uur   
 
* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email:
 
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan
 
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30u
meer details

Zomeravondconcert
datum en tijdstip 27-06-2018 om 20.30 uur
meer details

Familieconcert
datum en tijdstip 29-06-2018 om 16.00 u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.